Đồ uống     Drinks  飲品

  

B13drink     B12

B1. Nưc ngt các loi  Pop  各式汽水 

B2. Đá chanh  Fresh lime-aid   檸檬冰水

B3. Soda chanh mui  Salted lemon soda  咸檸檬冰或梳打冰 

B4. Soda chanh tươi  Lime soda  鮮檸檬冰或梳打冰 

B5. Nưc trái vi hoc trái nhãn  Lychee or longon with juice with ice 
      
荔枝或龍眼冰 $2.95

B6. Soda xí mui  Preserved plum soda  酸梅梳打冰

B7. Soda sữa ht gà  Egg yolk soda  雞疍梳打冰

B8. Nưc cam  Fresh orange  juice  橙汁

B9. Nưc da  Coconut Juice  椰青汁

B10 Sữa đu nh Soya Milk 豆漿

Chè  Vietnamese Pudding drinks $3.25

B11. Chè đc bit  Special three bean pudding  越式糖水 

B12.Chè đu đ  Red bean pudding   紅豆糖水 

B13. Sương xa ht lu  Jelly, Tapioca bean and fruits  越式啫哩糖水

 

Cà phê  Coffee drinks  咖啡類

B15. Cà phê đen đá  Vietnamese coffee served black  凍黑咖啡

B16. Cà phê sa đá  Vietnamese coffee with sweetened condensed milk and ice 
         
凍咖啡奶

B17. Cà phê sa nóng  Vietnamese coffee with sweetened condensed milk  熱咖啡奶

coffee

Ground from specially roasted Robusta coffee beans, slowly filtered in individual portions, gives Vietnamese coffee a unique taste that your will love.

Sinh tố  Blended, pearl smoothies & milk tea drinks  攪拌汁,波霸奶茶類 

B18. Sinh tố mít Jack fruit smoothie 大樹波蘿攪拌汁

B19. Sinh tố Avocado smoothie 牛油果攪拌汁

B20. Sinh tố dâu Strawberry smoothie 草梅攪拌汁

B21. Sinh tố mẵng cầu Soursop smoothie 林琴菓攪拌汁

B22. Sinh tố sầu riêng Durian smoothie 榴槤攪拌汁

  Extra .50¢ for fresh fruit with pearl 鮮果加 .50 ¢